Poskytujeme právní služby
pro domácí i zahraniční klientelu.

Poskytuji komplexní právní služby pro domácí i zahraniční klientelu v právních oblastech, týkajících se osobních, obchodních a rodinných záležitostí. Snažím se, aby Vám právo nebylo překážkou, ale oporou v důležitých chvílích a rozhodnutích.


Právní pomoc poskytuji v jazyce českém, německém a anglickém. Jako soudní tlumočník jazyka německého vykonávám činnost dle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění (tzv. překlady “s kulatým razítkem”).


Najdete mne v centru Brna, kancelář se nachází 3 minuty od zastávky MHD Malinovského náměstí (tram č. 1, č. 2, č. 4, č. 9, č. 11, bus č. 67).


Vstup do budovy je bezbariérový.


První setkání a konzultace jsou bezplatné.Právní pomoc ve věcech rodičovských a manželských jsme již poskytli rodičům či manželům z těchto zemí:


Australia | Austria | Czech Republic | France | Germany | Greece | Hong Kong | Hungary | Ireland | Italy | Malta | Poland | Romania | Slovakia | South African Republic | Spain | Sweden | Switzerland | United Kingdom | United States of America | Vietnam
Právní servis

Právo rodinné

Právo občanské

Právo obchodní

Právo pracovní

Mezinárodní právo soukromé
Kontakt


JUDr. Kateřina Sekaninová

advokát


kancelář:

Jezuitská 13, 602 00 Brno

 


+420 731 948 320
ak@sekaninova.com
www.sekaninova.com


Advokátní kancelář Sekaninová Brno Advokátní kancelář Sekaninová Brno Advokátní kancelář Sekaninová Brno Advokátní kancelář Sekaninová Brnoprávník Brno, právnička Brno, právnická kancelář Brno, právní kancelář Brno, advokát Brno, advokátka Brno, advokátní kancelář Brno, právní služby, právní servis, právní pomoc, právní poradenství, právník Brno, právnička Brno, právnická kancelář Brno, právní kancelář Brno, advokát Brno, advokátka Brno, advokátní kancelář Brno, právní služby, právní servis, právní pomoc, právní poradenství, právník Brno, právnička Brno, právnická kancelář Brno, právní kancelář Brno, advokát Brno, advokátka Brno, advokátní kancelář Brno, právní služby, právní servis, právní pomoc, právní poradenství, soudní tlumočník, tlumočník jazyka německého, advokát s kulatým razítkem, právník s kulatým razítkem, kulaté razítko, soudní překlad, soudní překlady, úřední překlad, úřední překlady, právní služby v cizím jazyce, angličtina, právní služby v angličtině, němčina, právní služby v němčině, právo obchodní, právo občanské, právo pracovní, právo rodinné, mezinárodní právo soukromé, rodinné právo s mezinárodním prvkem, mezinárodní spory, nemovitosti, věci nemovité, převody nemovitostí, převody věcí nemovitých, prohlášení vlastníka, byt, společenství vlastníků, bytová jednotka, bytové právo, zákon o vlastnictví bytů, převody bytů, prodej bytu, prodej nemovitostí, prodej věci nemovité, darování nemovitosti, darování věci nemovité, smlouva, smlouvy kupní, smlouvy darovací, rozvod, rozvod manželství, rozvodový právník, rozvodová právnička, žaloba na rozvod manželství, výživné na dítě, svěření dítěte do péče, svěření dítěte do výchovy, střídavá výchova, střídavá péče, nezletilý, nezletilé dítě, nezletilé děti, styk s dítětem, právo styku, úprava styku, rodičovská práva, rodičovská odpovědnost, rodičovská zodpovědnost, protiprávní přemístění dítěte, protiprávní zadržení dítěte, únos dítěte, občanskoprávní únos, rodičovský únos, mezinárodní únos, Haagská úmluva, Haagská úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí, nařízení Brusel II bis, Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003, Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti, Nařízení Rady (ES) č. 4/2009, Nařízení Rady (ES) č. 4/2009 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností, majetkové vypořádání, společné jmění manželů, SJM, vypořádání SJM, zánik SJM, vypořádání zaniklého SJM, náhrada škody, žaloba, pohledávka, dluh, vymáhání pohledávek, soudní řízení, soud, předběžné opatření, převody lékařských praxí, transformace lékařských praxí, ordinace, koupě ordinace, prodej ordinace, převod ordinace, zakládání obchodních společností, založení firmy, rejstříkový soud, obchodní rejstřík, obchodní podíl, podíl, převody obchodních podílů, převody podílů, zmocněnec, právní zástupce, právní zástupkyně

Najděte nás na Google+