Poskytujeme právní služby pro domácí i zahraniční klientelu

Poskytuji komplexní právní služby pro domácí i zahraniční klientelu v právních oblastech, týkajících se osobních, obchodních a rodinných záležitostí. Snažím se, aby Vám právo nebylo překážkou, ale oporou v důležitých chvílích a rozhodnutích.

Právní pomoc poskytuji v jazyce českém, německém a anglickém. Jako soudní tlumočník jazyka německého vykonávám činnost dle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění (tzv. soudní překlady či překlady “s kulatým razítkem”).

Najdete mne v centru Brna, kancelář se nachází 3 minuty chůze od zastávky MHD Malinovského náměstí (tram č. 1, č. 2, č. 4, č. 9, č. 11, bus č. 67).

Vstup do budovy je bezbariérový.

Právní pomoc ve věcech rodičovských a manželských jsme již poskytli rodičům či manželům z těchto zemí:

Austrálie, Česká republika, Francie, Hong Kong, Irsko, Itálie, Izrael, Jihoafrická republika, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Spojené království, Spojené státy americké, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Vietnam

Právní servis

Právo rodinné

 • rozvod manželství a majetkové vypořádání manželů
 • výchova a výživa nezletilých dětí v době do/po rozvodu manželství
 • výživné manžela/manželky, výživné rozvedeného manžela/manželky
 • zastupování v soudním řízení (péče o děti, rozvod manželství, výživné)

Právo občanské

 • právní vztahy k věcem nemovitým (smlouvy kupní, smlouvy darovací, zřizování zástavních práv a věcných břemen, zřizování předkupních práv jako práv věcných, dělení a scelování pozemků, zastupování v řízení před katastrálními úřady)
 • vlastnictví bytů (smlouvy o výstavbě, prohlášení vlastníka budovy, převody jednotek, zřizování zástavních práv a věcných břemen, zastupování v řízení před katastrálními úřady a rejstříkem společenství vlastníků jednotek)
 • nájem bytů a nebytových prostorů (nájemní smlouvy, vyklizovací žaloby)
 • smluvní závazkové právo (sepis smluv)
 • vymáhání pohledávek
 • nároky z odpovědnosti za škodu, bezdůvodné obohacení
 • zastupování v soudním řízení

Právo obchodní

 • zakládání obchodních společností, zastupování v řízení před živnostenskými úřady a rejstříkovými soudy
 • převody podílů, zřizování zástavních práv k podílům
 • smluvní závazkové právo (sepis smluv)
 • vymáhání pohledávek
 • zastupování v soudním řízení

Právo pracovní

 • zakládání, změny, ukončení pracovně právních vztahů
 • nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru
 • nároky z titulu náhrady škody
 • zastupování v soudním řízení

Mezinárodní právo soukromé

 • právo rodinné
 • právo občanské
 • právo obchodní
 • právo pracovní