AK SEKANINOVÁ – advokátní kancelář v Brně se specializací na rodinné právo

Narazili jste v rodinném životě na komplikace a nevíte, jak z nich ven? Žádný strach, ráda vám podám pomocnou ruku. Teď si možná myslíte, že vaše situace nemá řešení. Hlavu vzhůru, společně ho najdeme.

Mé jméno je Kateřina Sekaninová a dlouhodobě se specializuji na rodinné právo. Právní pomoc poskytuji pro českou i zahraniční klientelu. Poskytuji právní pomoc ve věcech rodičovských i manželských. Záleží mi na tom, aby pro vás právo nebylo překážkou, ale oporou v důležitých chvílích a rozhodnutích. 

 • Za klienty řeším vnitrostátní případy i rodinné záležitosti s mezinárodním přesahem.
 • Právní „záchranný kruh“ jsem hodila rodičům nebo manželům z více než 30 zemí. 
 • Služby poskytuji v češtině, angličtině i němčině.

Právní služby: ve kterých oblastech vám vytrhnu trn z paty?

Rodinné právo

 • zastupování při řešení péče o děti
 • zastupování v rodičovských sporech
 • zpracování smluv pro nesporný rozvod
 • zastupování u soudu při sporných i nesporných rozvodech
 • výživné a jeho zvýšení či snížení
 • vypořádání společného jmění manželů
 • majetkové vypořádání nesezdaných partnerů
 • styk prarodičů s dětmi
 • určování otcovství
 • zastupování v řízení před Ústavním soudem

Cizinci

 • nákup a prodej nemovitosti
 • založení s.r.o. v ČR
 • vyřízení podnikatelského oprávnění v ČR
 • řešení sporů se zaměstnavatelem
 • uzavření manželství v ČR
 • zastupování v dědickém řízení
 • péče o děti a kontakt s dítětem
 • mezinárodní rozvod
 • výživné s mezinárodním prvkem

Únosy dětí

 • mezinárodní rodičovské únosy dětí
 • zastupování u soudu v řízení o navrácení dítěte
 • výkon rozhodnutí o navrácení dítěte
 • zastupování rodičů v návratovém řízení v ČR
 • zastupování rodičů v návratovém řízení v SR
 • zastupování rodičů před soudy v ČR a SR
 • zastupování v řízení před Ústavním soudem

Majetkové právo

 • vypořádání společného jmění manželů
 • zastupování u soudu v řízení o vypořádání SJM
 • vypořádání podílového spoluvlastnictví nesezdaných partnerů
 • zastupování u soudu v řízení o vypořádání podílového spoluvlastnictví

Občanské právo

 • zpracování kupních a darovacích smluv
 • nákup a prodej nemovitosti
 • darování nemovitosti
 • zřízení věcného břemene
 • advokátní úschova finančních prostředků
 • zastupování v řízení před katastrálním úřadem
 • ověřování podpisů

Pracovní právo

 • zastupování u soudu ve sporech se zaměstnavatelem
 • mimosoudní řešení sporů se zaměstnavatelem
 • neplatné rozvázání pracovního poměru
 • nároky zaměstnance při skončení pracovního poměru