Poskytujeme právní služby pro domácí i zahraniční klientelu

Poskytuji komplexní právní služby pro domácí i zahraniční klientelu v právních oblastech, týkajících se osobních, obchodních a rodinných záležitostí. Snažím se, aby Vám právo nebylo překážkou, ale oporou v důležitých chvílích a rozhodnutích.

Právní pomoc poskytuji v jazyce českém, německém a anglickém.

Najdete mne v centru Brna. Kancelář se nachází v budově Paláce Jalta, 2 minuty chůze od zastávky MHD Náměstí Svobody (tram č. 4, č. 9) nebo 5 minut chůze od zastávky MHD Šilingrovo náměstí (tram č. 5, č. 6, č. 12).

Vstup do budovy je bezbariérový.

Právní pomoc ve věcech rodičovských a manželských jsme již poskytli rodičům či manželům z těchto zemí:

Austrálie, Česká republika, Francie, Hong Kong, Indie, Irsko, Itálie, Izrael, Jihoafrická republika, Kanada, Kypr, Maďarsko, Malajsie, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Ruská federace, Řecko, Slovensko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Spojené státy americké, Sultanát Omán, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Vietnam

Právní servis

Právo rodinné

 • rozvod manželství a majetkové vypořádání manželů
 • výchova a výživa nezletilých dětí v době do/po rozvodu manželství
 • výživné manžela/manželky, výživné rozvedeného manžela/manželky
 • výchova a výživa nezletilých dětí v době po rozchodu nesezdaných rodičů
 • vztahy dětí k rodičům a prarodičům, styk rodičů a prarodičů s dětmi
 • zastupování v soudním řízení (péče o děti - střídavá, společná, výlučná, kontakt s dítětem a rozvíjení vztahu s ním, rozvod manželství, výživné, vypořádání společného jmění manželů, majetkové vypořádání nesezdaných partnerů)
 • zastupování v řízení před Ústavním soudem (právo na péči o dítě a jeho výchovu, právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života, právo na spravedlivý proces)

Právo občanské

 • právní vztahy k věcem nemovitým (smlouvy kupní, smlouvy darovací, zřizování zástavních práv a věcných břemen, zastupování v řízení před katastrálními úřady)
 • vlastnictví bytů (prohlášení vlastníka budovy, převody jednotek, zřizování zástavních práv a věcných břemen, zastupování v řízení před katastrálními úřady)
 • nájem bytů a nebytových prostorů (nájemní smlouvy, vyklizovací žaloby)
 • smluvní závazkové právo (sepis smluv)
 • nároky z odpovědnosti za škodu, bezdůvodné obohacení
 • zastupování v soudním řízení

Právo obchodní

 • zakládání obchodních společností, zastupování v řízení před živnostenskými úřady a rejstříkovými soudy
 • převody podílů, zřizování zástavních práv k podílům
 • smluvní závazkové právo (sepis smluv)
 • zastupování v soudním řízení

Právo pracovní

 • zakládání, změny, ukončení pracovně právních vztahů
 • nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru
 • nároky z titulu náhrady škody
 • zastupování v soudním řízení

Mezinárodní právo soukromé

 • právo rodinné
 • právo občanské
 • právo obchodní
 • právo pracovní