Výživné pro nezaopatřené dítě

Koncem roku 2020 byl přijat dlouho diskutovaný zákon o náhradním výživném, díky dřívější medializaci této problematiky veřejnosti spíše známý jako zákon o “zálohovaném” výživném. Tento zákon pamatuje na životní situaci dětí (nezletilých i dětí dospělých), jejichž rodič neplní svou vyživovací povinnost k dítěti, které je nezaopatřené (tj. není schopno se samo živit). Zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném, vstupuje v účinnost dnem 01.07.2021.

Náhradní výživné bude novou sociální dávkou, která náleží nezaopatřenému dítěti s trvalým pobytem na území ČR. Podmínkou pro její přiznání je předložení pravomocného rozsudku soudu o výživném, neplacení výživného povinným rodičem, exekuce vedená na majetek povinného rodiče k vymožení této vyživovací povinnosti po dobu 4 měsíců (nebo naprostá nemajetnost povinného rodiče). O přiznání náhradního výživného bude rozhodovat Úřad práce ČR. Náhradní výživné bude vyplaceno do částky 3.000,-- Kč, a to po dobu nejdéle 4 měsíců. Poté je možné podat novou žádost o přiznání náhradního výživného, kdy žádosti bude opět rozhodovat místně příslušné krajská pobočka ÚP ČR.