I v době nouzového stavu jsou rodiče DVA

Spolek rodinně právních a opatrovnických soudců ve svém prohlášení vyzývá rodiče, aby mimo jiné respektovali a dodržovali opatrovnické dohody a vydaná soudní rozhodnutí, která se týkají jejich nezletilých dětí. Nouzový stav není bez dalšího důvodem pro nepředání dít..

Continue reading...

Náhrada újmy způsobené povinným očkováním

Dne 8. dubna 2020 vstupuje v účinnost nový zákon, který upravuje specifickou problematiku újmy na zdraví, která byla pacientu způsobena v důsledku povinného očkování, jež provedl poskytovatel zdravotních služeb. Jedná se o zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povi...

Continue reading...

Paušální navýšení rodičovského příspěvku

Dobrá zpráva pro rodiny s malými dětmi! S účinností od 1. ledna 2020 dochází k plošnému navýšení rodičovského příspěvku: rodinám, které budou k 1. lednu 2020 aktivně čerpat rodičovský příspěvek na dítě mladší 4 let, se navýší rodičovský příspěvek z dosavadní...

Continue reading...

eNeschopenka

Upozornění pro lékaře! Dnem 1. ledna 2020 vstupuje do praxe povinný systém elektronické neschopenky (eNeschopenka). V papírové podobě zůstává nadále jen průkaz práce neschopného, který se vydává pacientovi. Nový systém předpokládá, že veškeré další postupy a administrat...

Continue reading...