I v době nouzového stavu jsou rodiče DVA

I v době nouzového stavu jsou rodiče DVA

Spolek rodinně právních a opatrovnických soudců ve svém prohlášení vyzývá rodiče, aby mimo jiné respektovali a dodržovali opatrovnické dohody a vydaná soudní rozhodnutí, která se týkají jejich nezletilých dětí. Nouzový stav není bez dalšího důvodem pro nepředání dítěte do péče druhému rodiči, resp....

Continue reading...

Náhrada újmy způsobené povinným očkováním

Dne 8. dubna 2020 vstupuje v účinnost nový zákon, který upravuje specifickou problematiku újmy na zdraví, která byla pacientu způsobena v důsledku povinného očkování, jež provedl poskytovatel zdravotních služeb. Jedná se o zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, jehož pře...

Continue reading...

Zvýšení poplatku za návrh na vklad do katastru nemovitostí

Od 1. ledna 2020 se mění poplatek za řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí. Sazba správního poplatku se zvyšuje z dosavadních 1.000.—Kč na 2.000,-- Kč. V praxi to bude znamenat, že návrhy na vklad, které budou katastrálnímu úřadu doručeny dne 1. ledna 2020 nebo kdykoli později, již...

Continue reading...

eNeschopenka

Upozornění pro lékaře! Dnem 1. ledna 2020 vstupuje do praxe povinný systém elektronické neschopenky (eNeschopenka). V papírové podobě zůstává nadále jen průkaz práce neschopného, který se vydává pacientovi. Nový systém předpokládá, že veškeré další postupy a administrativa se dějí výlučně elektronic...

Continue reading...
Paušální navýšení rodičovského příspěvku

Paušální navýšení rodičovského příspěvku

Dobrá zpráva pro rodiny s malými dětmi! S účinností od 1. ledna 2020 dochází k plošnému navýšení rodičovského příspěvku: rodinám, které budou k 1. lednu 2020 aktivně čerpat rodičovský příspěvek na dítě mladší 4 let, se navýší rodičovský příspěvek z dosavadní celkové částky 220.000,-- Kč na 300.000,-...

Continue reading...