Výživné pro nezaopatřené dítě

Koncem roku 2020 byl přijat dlouho diskutovaný zákon o náhradním výživném, díky dřívější medializaci této problematiky veřejnosti spíše známý jako zákon o “zálohovaném” výživném. Tento zákon pamatuje na životní situaci dětí (nezletilých i dětí dospělých), jejichž rodič neplní svou vyživovací povinno...

Pokračovat ve čtení...
I v době nouzového stavu jsou rodiče DVA

I v době nouzového stavu jsou rodiče DVA

Spolek rodinně právních a opatrovnických soudců ve svém prohlášení vyzývá rodiče, aby mimo jiné respektovali a dodržovali opatrovnické dohody a vydaná soudní rozhodnutí, která se týkají jejich nezletilých dětí. Nouzový stav není bez dalšího důvodem pro nepředání dítěte do péče druhému rodiči, resp....

Pokračovat ve čtení...