I v době nouzového stavu jsou rodiče DVA

I v době nouzového stavu jsou rodiče DVA

Spolek rodinně právních a opatrovnických soudců ve svém prohlášení vyzývá rodiče, aby mimo jiné respektovali a dodržovali opatrovnické dohody a vydaná soudní rozhodnutí, která se týkají jejich nezletilých dětí. Nouzový stav není bez dalšího důvodem pro nepředání dítěte do péče druhému rodiči, resp....

Pokračovat ve čtení...

Náhrada újmy způsobené povinným očkováním

Dne 8. dubna 2020 vstupuje v účinnost nový zákon, který upravuje specifickou problematiku újmy na zdraví, která byla pacientu způsobena v důsledku povinného očkování, jež provedl poskytovatel zdravotních služeb. Jedná se o zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, jehož pře...

Pokračovat ve čtení...

eNeschopenka

Upozornění pro lékaře! Dnem 1. ledna 2020 vstupuje do praxe povinný systém elektronické neschopenky (eNeschopenka). V papírové podobě zůstává nadále jen průkaz práce neschopného, který se vydává pacientovi. Nový systém předpokládá, že veškeré další postupy a administrativa se dějí výlučně elektronic...

Pokračovat ve čtení...
Paušální navýšení rodičovského příspěvku

Paušální navýšení rodičovského příspěvku

Dobrá zpráva pro rodiny s malými dětmi! S účinností od 1. ledna 2020 dochází k plošnému navýšení rodičovského příspěvku: rodinám, které budou k 1. lednu 2020 aktivně čerpat rodičovský příspěvek na dítě mladší 4 let, se navýší rodičovský příspěvek z dosavadní celkové částky 220.000,-- Kč na 300.000,-...

Pokračovat ve čtení...