Cestovní doklady - nově a snadněji

Dnem 1. ledna 2016 vstoupila v účinnost změna zákona o cestovních dokladech. Podat žádost o vydání cestovního pasu a převzít vyhotovený cestovní pas bude možné na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Při podání žádosti o vydání cestovního pasu je však možno požádat, aby pas byl při...

Pokračovat ve čtení...
Upozornění pro lékaře – novela zákona č. 48/1997Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v rozhodném znění, s účinností k 1. září 2015

Upozornění pro lékaře – novela zákona č. 48/1997Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v rozhodném znění, s účinností k 1. září 2015

S účinností k 1. září 2015 vstupuje v účinnost novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která zakotvuje nové ustanovení § 17 odst. 8. Díky citovanému ustanovení již bude možno prodávat a dědit soukromé lékařské praxe lékařů – fyzických osob. Pro účel prodeje či dědění soukromé...

Pokračovat ve čtení...

Zrušení povinnosti přeregistrace

Nálezem ze dne 27. listopadu 2012, sp. zn. Pl. ÚS 1/12, zrušil Ústavní soud některá ustanovení zákona o zdravotních službách, mimo jiné i ta, která stanoví povinnost tzv. přeregistrace u dosavadních provozovatelů nestátních zdravotnických zařízení. Povinnost přeregistrace je tímto rozhodnutím zrušen...

Pokračovat ve čtení...