Řízení před katastrálním úřadem – počínaje 01.01.2012 již nebude k návrhu na vklad potřeba dokládat nabývací titul k nemovitosti nabyté před 01.01.1993

Od 1. ledna 2012 již nemusíte katastrálnímu úřadu dokládat nabývací titul (např. kupní smlouvu, darovací smlouvu, usnesení o nabytí dědictví apod.), pokud převádíte nemovitost, kterou jste nabyli před 01.01.1993. Odpadá tak nutnost (mnohdy velmi) složitě dohledávat staré listiny nebo o jejich poskyt...

Pokračovat ve čtení...