Otcovská dovolená

Otcovská dovolená

Počínaje dnem 1. února 2018 byla do českého právního řádu zavedena tzv. otcovská dovolená. Nárok na otcovskou dovolenou má otec – zaměstnanec (kdy otcem dítěte je myšlen muž, který je v matrice (knize narození) zapsán jako otec dítěte), který pečuje o dítě nebo zaměstnanec pečující o dítě, které pře...

Pokračovat ve čtení...

Nemovitosti a (opět) předkupní právo spoluvlastníků

Dnem 1. ledna 2018 se do občanského zákoníku vrací zákonné předkupní právo spoluvlastníků věci nemovité. V případě převodu spoluvlastnického podílu na věci nemovité mají ostatní spoluvlastníci právo na přednostní nabytí převáděného podílu. Předkupní právo se vztahuje jak na převody úplatné, tak na p...

Pokračovat ve čtení...