Haagská úmluva - rozšíření o další nové členy

Dnem 1. května 2019 vstoupila v jihoamerickém státě Guyana v účinnost Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí. Od 1. října 2019 je tato Úmluva účinná i ve státě Barbados. Počet zemí, které vnímají mezinárodní rodičovský únos dítěte jako nežádoucí jev, na který je potřeba přiměře...

Pokračovat ve čtení...
Otcovská dovolená

Otcovská dovolená

Počínaje dnem 1. února 2018 byla do českého právního řádu zavedena tzv. otcovská dovolená. Nárok na otcovskou dovolenou má otec – zaměstnanec (kdy otcem dítěte je myšlen muž, který je v matrice (knize narození) zapsán jako otec dítěte), který pečuje o dítě nebo zaměstnanec pečující o dítě, které pře...

Pokračovat ve čtení...

Nemovitosti a (opět) předkupní právo spoluvlastníků

Dnem 1. ledna 2018 se do občanského zákoníku vrací zákonné předkupní právo spoluvlastníků věci nemovité. V případě převodu spoluvlastnického podílu na věci nemovité mají ostatní spoluvlastníci právo na přednostní nabytí převáděného podílu. Předkupní právo se vztahuje jak na převody úplatné, tak na p...

Pokračovat ve čtení...