Revize zakladatelských dokumentů obchodních korporací

Dnem 01.01.2014 vstoupil v účinnost zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, (dále jako ZOK). ZOK ukládá korporacím povinnost dát stávající ujednání zakladatelských dokumentů, která by byla v rozporu s donucujícími ustanoveními ZOK, do souladu s novou právní úpravou. Pro prov...

Pokračovat ve čtení...

Revize smluv o výkonu funkce

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, vzniká tzv. kapitálovým společnostem (tj. společnostem s ručením omezeným a akciovým společnostem) povinnost sjednat smlouvu o výkonu funkce člena orgánu společnosti v písemné podobě. Smlouva o výkonu...

Pokračovat ve čtení...