Nezletilé dítě následuje své rodiče v „dobrém i špatném”

Nezletilé dítě následuje své rodiče v „dobrém i špatném”

Ústavní soud vyhověl ústavní stížnosti matky (právně zastoupené advokátkou JUDr. Kateřinou Sekaninovou), která žádá navrácení své nezletilé dcery od prarodičů. Svým nálezem ve věci sp. zn. I. ÚS 1319/20 ze dne 30. listopadu 2020 a vyhlášeným 2. prosince 2020 zrušil Ústavní soud rozsudek Krajského so...

Weiterlesen...

Výživné pro nezaopatřené dítě

Koncem roku 2020 byl přijat dlouho diskutovaný zákon o náhradním výživném, díky dřívější medializaci této problematiky veřejnosti spíše známý jako zákon o “zálohovaném” výživném. Tento zákon pamatuje na životní situaci dětí (nezletilých i dětí dospělých), jejichž rodič neplní svou vyživovací povinno...

Weiterlesen...
I v době nouzového stavu jsou rodiče DVA

I v době nouzového stavu jsou rodiče DVA

Spolek rodinně právních a opatrovnických soudců ve svém prohlášení vyzývá rodiče, aby mimo jiné respektovali a dodržovali opatrovnické dohody a vydaná soudní rozhodnutí, která se týkají jejich nezletilých dětí. Nouzový stav není bez dalšího důvodem pro nepředání dítěte do péče druhému rodiči, resp....

Weiterlesen...

Náhrada újmy způsobené povinným očkováním

Dne 8. dubna 2020 vstupuje v účinnost nový zákon, který upravuje specifickou problematiku újmy na zdraví, která byla pacientu způsobena v důsledku povinného očkování, jež provedl poskytovatel zdravotních služeb. Jedná se o zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, jehož pře...

Weiterlesen...

Zvýšení poplatku za návrh na vklad do katastru nemovitostí

Od 1. ledna 2020 se mění poplatek za řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí. Sazba správního poplatku se zvyšuje z dosavadních 1.000.—Kč na 2.000,-- Kč. V praxi to bude znamenat, že návrhy na vklad, které budou katastrálnímu úřadu doručeny dne 1. ledna 2020 nebo kdykoli později, již...

Weiterlesen...